Array ve Dictionary

Objective-C’de Diziler NSArray sınıfından türetilir. Her türlü nesne’den dizi oluşturalabilir. Dizinin tüm elemanlarının aynı nesne tipinden olma zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Çok basit olarak array tanımı şu şekilde yapılır;

NSArray *array = [[NSArray alloc]init];

Dizimizin tüm class içerisinde kullanılmasını istiyorsa bunu .h dosyası içerisinde tanımlayalım.

NSMutableArray *array;

şeklinde tanımladıktan sonra .m dosyasında diziyi oluşturma ve içeriğini doldurma şu şekilde yapılır;

array = [[NSMutableArray alloc] init];
 [array addObject:(@"ahmet")];
 [array addObject:(@"cuneyt")];
 [array addObject:(@"duygu")];
 [array addObject:(@"nihat")];
 [array addObject:(@"sedat")];
 [array addObject:(@"deniz")];
 [array addObject:(@"ilker")];

Yukarıda dizimizi çok basit olarak string değerler ile doldurduk, dizileri herhangi bir object ile doldurmamız mümkün hatta  her row’unu farklı objeler ile de doldurabiliriz.

En çok kullanılan tiplerden birisi dictionary tipidir. Bu tanımlarıda yine .h dosyasında da yapabiliriz ancak tüm class içerisinde kullanılmasına gerek olmadığından .m dosyası içerisinde tanımlamak daha doğru olacaktır.

NSMutableDictionary *user1 = [[NSMutableDictionary alloc] init];
NSMutableDictionary *user2 = [[NSMutableDictionary alloc] init];
[user1 setValue:@"John Lennon" forKey:@"Name"];
[user1 setValue:@"Beatles" forKey:@"Grup"];
[user1 setValue:@"15" forKey:@"ID"]; 
[user2 setValue:@"Bono" forKey:@"Name"]; 
[user2 setValue:@"U2" forKey:@"Grup"];
[user2 setValue:@"20" forKey:@"ID"]; 

tanımlama işleminden sonra value ve key değerleri ile dictionarilerimizi dolduruyoruz, sonrasında bu dictionary değerlerini dizimize her zamanki gibi ekliyoruz.

 array = [[NSMutableArray alloc] init];
 [array addObject:(user1)];
 [array addObject:(user2)];

Herhangi biryerde dizimizin elamanına erişmek için index ve ke değerlerini vermemiz yeterli olacaktır.

[[array objectAtIndex:indexPath.row] objectForKey:@"Grup"];
Reklamlar