Substring in Objective-C

Substring ile ilgili 3 kullanım mevcut;

substringFromIndex: Verilen index sonrası kalan string dizisini çevirir.

NSLog([@"1234567890" substringFromIndex:4]);

Sonuç: 567890

substringToIndex: Verilen index’e kadar olan string dizisini çevirir.

NSLog([@"1234567890" substringToIndex:6]);

Sonuç: 123456

substringWithRange: verilen index aralığındaki string ifadeyi çevirir.

NSLog([@"1234567890" substringWithRange:NSMakeRange(3, 5)]);

Sonuç: 45678

Reklamlar