UITextField

iOS tabanlı projelerde kullanıcıdan veri almak istediğimizde UITextField nesnesini kullanırız.

        txt = [[UITextField alloc] initWithFrame:CGRectMake(5,40, 310, 30)]; //Text nesnesini ekrandaki yerinide belirterek tanımlıyoruz
        txt.backgroundColor = [UIColor colorWithRed:(245/255.0) green:(245/255.0) blue:(245/255.0) alpha:1] ; //RGB olarak arkaplan rengi atıyoruz
        txt.borderStyle = UIButtonTypeInfoLight; //Textfield için iOS tarafından hazır sunulan formatlardan birini seçmemiz daha görselliği artıracaktır
        txt.clearButtonMode = UIButtonTypeRoundedRect; //Clearbutton text nesnelerinizde giriş yaptığınızda sağ tarafta beliren ve tüm girişi silmenize yarayan bir özelliktir.
        txt.placeholder = @"<cevabınızı giriniz>"; //alana giriş yapılmadan önce içerisinde yazılacak yazıyı belirtir, ilk karakter girişi ile birlikte otomatik olarak kaybolur
        [self addSubview:txt];
Reklamlar